Välkommen till Astma- och Allergiföreningen Region Mellansverige

Regionföreningen Mellansverige omfattar lokalföreningarna i Värmland, Västmanland, Dalarna, Södermanland, Uppsala och Örebro län.

Om oss